Hantering av personuppgifter

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Västerås är Personuppgiftsansvarig (PUA) och är ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter i verksamheten. Förbundssamordaren organiserar och hanterar personuppgifterna.

Information om hur Samordningsförbundet hanterar personuppgifter

De personuppgifter som Samordningsförbundet hanterar är i första hand uppgifter om förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer och personal, men också deltagarlistor till de konferenser, seminarier och utbildningar som förbundet arrangerar och finansierar

Samordningsförbundet hanterar inga personuppgifter om deltagare i de individinsatser, till exempel samordningsteam, som finansieras via förbundet.

Vid fotografering för bilder till samordningsförbundets webbplats och sociala medier har vi som rutin att alltid be om ett muntligt samtycke vid själva fotograferingstillfället med upplysning om till vilket ändamål som bilden är tänkt att användas. Om du inte samtycker till att medverka på bild så respekteras detta naturligtvis! Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen som du inte vill ska synas där, så kontakta förbundet med uppgift om vilken bild och på vilken webbsida bilden finns, så tas den bort omgående.

Läs mer:
Information om hur Samordningsförbund Västerås behandlar dina personuppgifter


Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter.

Alla personuppgiftsincidenter ska rapporteras. Det är viktigt för att vi ska kunna agera vid både allvarliga och mindre allvarliga brister.

Läs mer:
Personuppgiftsincident


Dataskyddsombud för Samordningsförbundet

Greta Henriksson, Förbundschef, Samordningsförbundet Gotland
greta.henriksson(at)finsamgotland.se