Om oss

Samordningsförbundet Västerås är nedlagt.
Från och med den 1 januari 2024 har Västmanland ett förbund:
Samordningsförbundet Västmanland.


Samordningsförbundet Västerås bildades 2 maj 2010, och är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet vars medlemmar består av Arbetsförmedlingen Västmanland, Försäkringskassan i Västmanland,  Region Västmanland samt Västerås stad.

I kommunen bor cirka 150 000 invånare.

Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning

  • underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning
  • underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Landsting/region.

Förbundet ska stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom rehabiliteringsområdet genom finansiell samordning. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden. Samordningsförbundet har möjlighet att genomföra bland annat fördjupade samverkansinsatser och kompetensutveckling.


Förbundsmedlemmarnas loggor - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och Västerås stad.