Om oss

Samordningsförbundet Västerås bildades 2 maj 2010, och är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet vars medlemmar består av Arbetsförmedlingen Västmanland, Försäkringskassan i Västmanland,  Region Västmanland samt Västerås stad.

I kommunen bor cirka 150 000 invånare.

Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning

  • underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning
  • underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Landsting/region.

Förbundet ska stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom rehabiliteringsområdet genom finansiell samordning. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden. Samordningsförbundet har möjlighet att genomföra bland annat fördjupade samverkansinsatser och kompetensutveckling.