Kontakt

Catarina Örtengren
Förbundschef Samordningsförbundet Västerås
catarina.ortengren@vasteras.se
076-511 32 38

Ann-Louise Molin Östling
Ordförande Samordningsförbundet Västerås
070-214 45 23
ann-louise.molin.ostling@vasteras.se

Postadress

Samordningsförbundet Västerås
c/o Västerås stad
Stadshuset, rum D374
721 87  Västerås

Faktureringsadress

Samordningsförbundet Västerås
Att: Sirpas Ekonomiservice AB
Sirpa Järvenpää
Blåbärsstigen 2
731 43 KÖPING
sirpa.jarvenpaa@outlook.com


Dataskyddsombud

Greta Henriksson, Förbundschef Samordningsförbundet Gotland
greta.henriksson(at)finsamgotland.se