Kontakt

Anna Lena Bäckvall Hallin
Tillförordnad förbundschef Samordningsförbundet Västerås
anna-lena.backvall.hallin@vasteras.se
021-39 02 84

Maria Kesselring
Ordförande Samordningsförbundet Västerås
maria.kesselring@vasteras.se

Postadress

Samordningsförbundet Västerås
c/o Västerås stad
Stadshuset, rum F374
721 87  Västerås

Ekonomi

Sirpa Järvenpää
sirpa.jarvenpaa@outlook.com


Dataskyddsombud

Greta Henriksson, Förbundschef Samordningsförbundet Gotland
greta.henriksson(at)finsamgotland.se