Mötesplatser och utbildningar

Samordningsförbundet arrangerar och finansierar gemensamma mötesplatser i form av konferenser, workshops och utbildningar för chefer, anställda och förtroendevalda hos medlemmarna. Även andra välfärdaktörer kan bjudas in. Syftet med mötesplatserna är att skapa nyfikenhet, kunskap och förståelse för varandras uppdrag och arbetssätt. Syftet är också att främja nätverksbygge samt utforska hjälpsamma idéer om samverkan.

Myndighetsgemensamma utbildningsinsatser är en viktig komponent i strategin för att främja samarbete och samverkan mellan myndigheterna och ytterst skapa bättre förutsättningar till rehabilitering för personer med behov av samordnade insatser.

En särskild satsning i Västerås stad görs med lösningsfokuserat arbetssätt. Andra åtgärder som är aktuella är arrangemang av föreläsningar, temadagar och ledarutbildningar.

För att ta del av aktuella mötesplatser och utbildningar – läs mer under