Kategorier
Nyheter

Release-mingel av digitala GrönKvist 19 maj, 9.00-11.00

Välkommen att vara med när vi lanserar nya webbplatsen gronkvist.nu!
Du får information om vad som uppdaterats och hur handledare nu kan certifiera sig för att arbeta med det digitala materialet. Vi gör också en spännande tillbakablick i GrönKvists historia med röster från handledare och deltagare i nyligen genomförda GrönKvistgrupper.
GrönKvist är ett program med 7 gruppträffar som hjälper människor att få kontroll över sin ekonomi. Utvärderingar visar signifikant minskning av ekonomisk stress bland deltagarna.

Förbunden i länets logos

Kategorier
Nyheter

Utbildning lösningsfokuserat arbetssätt

Lösningsfokuserat arbetssätt

Kategorier
Nyheter

Handledarutbildning i GrönKvist

GrönKvist logo med burkar.

Datum för utbildningen till GrönKvisthandledare:
Dag 1-2: 19 oktober – 20 oktober, klockan 8.30-16.00, fysiskt möte i Västerås
Dag 3: 16 november, klockan 8.30-16.00, digitalt via Zoom
Samt ett handledningstillfälle 3 timmar via Zoom i december 2021 eller
januari 2022, datum bestäms längre fram.

Omedelbart efter de två första utbildningsdagarna kan du börja leda en GrönKvistgrupp i din verksamhet. Så börja gärna redan nu planera för implementering och gruppstart. Information och foldrar för implementering finns på gronkvist.nu. Kontakta oss om du vill samtala om hur det kan gå till.

Anmälan senast den 13 september

Varmt välkommen
Samordningsförbunden i Västmanland

Förbunden i länets logos

Inbjudan och anmälan:


Lösningsfokuserade ledtrådar 2021 med fokus på ”hur vi bygger lösningsfokuserade samtal genom dialogorientering”

Föreläsare: Haesun Moon

  • Halvdag 14 oktober – Introduktion till lösningsfokuserad coachning, för dig som är helt ny till arbetssättet eller för dig som vill få en hjälpsam nystart. Inga förkunskaper krävs för denna halvdag.
  • Heldag 15 oktober – För dig som vill djupdyka i hur du i grunden kan omvandla dina samtal genom att mikroanalysera dem och reflektera. Grundläggande kompetens i lösningsfokuserade samtal krävs för denna heldag.

Delta i en av dagarna eller i båda!

Vi träffas i lokal i Västerås.

Haesun kommer att prata lättförståelig och långsam engelska men när vi samarbetar i rummet kommer vi att prata svenska. Vi kommer både att få höra Haesun föreläsa och själva få spela in korta sekvenser på våra mobiltelefoner och analysera med hjälp av den smarta DialogOrienteringsKvadranten. Allt görs som lättsamma och lärorika experiment som ger en utveckling av hur vi samtalar med andra.

Haesun Moon kommer ända från Kanada för att möta oss. En riktig superchans som vi rekommenderar alla som är intresserade av lösningsfokuserade samtal.

Varmt välkommen!

Anmälan och mer information om de båda dagarna via länken: