Kategorier
Nyheter

Utbildningar lösningsfokuserat arbetssätt

Under våren och hösten 2023 genomför Samordningsförbundet Västerås flera utbildningar inom ”Lösningsfokuserat arbetssätt”.

Håll koll på sidan
Lösningsfokuserat arbetssätt – utbildningar
där hittar du mer information.

Kategorier
Nyheter

Samordningsförbundet Västerås är med i NNS regeringsuppdrag

Alla insatser finansierade av Samordningsförbundet Västerås ska i framtiden ställa frågor om våld rutinmässigt.

Ta del av rapporten:
Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld – Rapport om NNS och samordningsförbundens deltagande i ett regeringsuppdrag under åren 2019 till 2021 (pdf, ny flik)

Läs gärna mer på
Stoppa Våldet (nnsfinsam.se)

Kategorier
Nyheter

Samordningsnytt december 2022

Nu finns ett nytt nummer av Samordningsnytt utlagt. Du hittar det här:
Samordningsnytt nummer 2, december 2022 (pdf, ny flik)

Trevlig läsning!

Samordningsnytt är Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma nyhetsbrev.

Samordningsnytt nummer 2, 2022 - framsidan av två sidor.
Samordningsnytt nummer 2, 2022