Lösningsfokuserat arbetssätt

Utbildningar:

Lösningsfokuserat ledarskap 2021-2

– teamarbete på din egen arbetsplats och i samverkan mellan organisationer

För vem?

Ledare utan personalansvar inom medlemsorganisationerna i Samordningsförbundet Västerås; AF, FK, Region Västmanland, samt Västerås stad.

Antalet deltagare är max 18 personer.

Inga förkunskaper i lösningsfokuserat arbetssätt krävs. Dag 1 i utbildningen fokuserar på grunderna i lösningsfokus. Du som redan har gått grundutbildning och inte önskar repetition kan därmed hoppa över den första dagen.

När?

Dag 1måndagen den 26 april (grundläggande om lösningsfokuserat arbetssätt, ange i anmälan om du deltar samtliga fyra dagar eller om du startar från dag två).
Dag 2 – tisdagen den 27 april
Dag 3 – torsdagen den 20 maj
Dag 4torsdagen den 3 juni
Tid: Samtliga dagar klockan 8.30-16.00

Förutsättningen är att du kan delta samtliga dagar, dag 2-4!

Utbildningen syftar till att skapa en engagerande lärprocess där deltagande ledares erfarenheter och önskningar tas tillvara – för ledarnas egen utveckling av det de önskar. Syftet är också utveckling av det lösningsfokuserade förhållningssättet och tillgång till fler konkreta verktyg direkt användbara i ledarskapet. Det vi gör under utbildningen kan direkt omsättas i vardagen för att öka samarbete och samverkan.

Utbildningen bygger på dialog och reflektion om utvecklingsfrågor från det dagliga arbetet som ledare. Utbildningen ska bidra till utveckling av det egna ledarskapet i dialog med andra ledare inom samordningsförbundens parter. De lösningsfokuserade verktygen förstärker hantverket i goda, utvecklande samtal.


Grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt hösten 2021

för ledare och professionella inom arbetslivsinriktad rehabilitering samt förebyggande verksamhet.

Dag 1-2: tisdagen den 17 aug och onsdagen den 18 augusti
(fysiskt eller digitalt, ej ännu beslutat)
Dag 3: fredagen den 10 september (digitalt)
Dag 4: måndagen den 27 september

Tid: 8.30–16.00

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad med klienter, patienter, deltagare, personal, organisation eller ledarskap inom arbetslivsinriktad rehabilitering och dess försteg.

Du kommer att ges möjlighet att upptäcka och lära mer om hur ett lösningsinriktat förhållningssätt och verktyg kan underlätta ditt arbete, göra det mer effektivt och mer samarbetsinriktat. Lösningsfokus kan direkt appliceras i det vardagliga arbetet vare sig du arbetar inom områden som rör sociala frågor, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, hälso- och sjukvårdsarbete, behandling, personal, ledning, eller annat förändringsarbete. Genom utbildningen följer parallellt ett perspektiv på hur samarbete, på olika sätt, kan utvecklas mellan förbundets parter.


Lösningsfokuserad ReAktiveringsutbildning

– med inriktning mot enskilda coachande samtal

För vem?
Ledare utan personalansvar inom medlemsorganisationerna i Samordningsförbundet Västerås; AF, FK, Region Västmanland, samt Västerås stad.

För vem?

Utbildningen erbjuds dig som arbetar inom någon av Samordningsförbundets Västerås parter (AF, FK, Region Västmanland, samt Västerås stad) med arbetslivsinriktad rehabilitering och tidigare har deltagit i Lösningsfokuserad grundutbildning och har grundfärdigheter i att använda lösningsfokus i samtal.

Antalet deltagare är max 12 personer.

När:

Dag 1 mån. 23/8
Dag 2 mån. 13/9
Dag 3 tis. 28/9

Digitalt via plattformen ZOOM

Tid:

Samtliga dagar klockan 8.30-16.00

Förutsättningen är att Du kan delta samtliga dagar.


Lösningsfokuserat ledarskap 2021-3

– teamarbete på din egen arbetsplats och i samverkan mellan organisationer

För vem?

Ledare utan personalansvar inom medlemsorganisationerna i Samordningsförbundet Västerås; AF, FK, Region Västmanland, samt Västerås stad.

Antalet deltagare är max 18 personer.

Inga förkunskaper i lösningsfokuserat arbetssätt krävs. Dag 1 i utbildningen fokuserar på grunderna i lösningsfokus.

När?

Dag 1: Måndagen den 25 oktober – fysiskt (eller digitalt)
Dag 2: Tisdagen den 26 oktober
– fysiskt (eller digitalt)
Dag 3: Onsdagen den 17 november
– digitalt
Dag 4: Torsdagen den 16 december
– digitalt

Tid: Samtliga dagar klockan 8.30-16.00

Förutsättningen är att Du kan delta samtliga dagar, dag 2-4!

Utbildningen syftar till att skapa en engagerande lärprocess där deltagande ledares erfarenheter och önskningar tas tillvara – för ledarnas egen utveckling av det de önskar. Syftet är också utveckling av det lösningsfokuserade förhållningssättet och tillgång till fler konkreta verktyg direkt användbara i ledarskapet. Det vi gör under utbildningen kan direkt omsättas i vardagen för att öka samarbete och samverkan.

Utbildningen bygger på dialog och reflektion om utvecklingsfrågor från det dagliga arbetet som ledare. Utbildningen ska bidra till utveckling av det egna ledarskapet i dialog med andra ledare inom samordningsförbundens parter. De lösningsfokuserade verktygen förstärker hantverket i goda, utvecklande samtal.