Lösningsfokuserat arbetssätt – utbildningar

Grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt våren 2022 – anmälan senast 17 februari

När och var?

Dag 1-2: Torsdagen den 17 mars och fredagen den 18 mars
Dag 3: Torsdagen den 21 april
Dag 4: Måndagen den 23 maj
Tid: 8.30–16.00

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. Viktig information här:
Zoominformation för lösningsfokusutbildning

Inbjudan Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt våren 2022

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad med klienter, patienter, deltagare, personal, organisation eller ledarskap inom arbetslivsinriktad rehabilitering och dess försteg.

Inbjudan och anmälan – senast 17 februari


Fördjupningsutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt: Att coacha enskilda och grupper/team på distans – anmälan senast 17 februari

För vem?

Medarbetare och ledare inom medlemsorganisationerna i Samordningsförbundet Västerås – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och Västerås Stad.

Utbildningen erbjuds dig som redan har genomgått grundutbildning och har grundläggande kompetens i att coacha lösningsfokuserat enligt Solution Focused Brief Coaching (Steve De Shazer och Insoo Kim Berg).

Inbjudan Fördjupningsutbildning i LF våren 2022

Antalet deltagare är max 16 personer.

När?

Dag 1: Måndagen den 21 mars
Dag 2: Måndagen den 25 april
Dag 3: Torsdagen den 2 juni
Samtliga dagar klockan 8.30-16.00

Inbjudan och anmälan – senast 17 februari


Grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt våren 2022 – anmälan senast 7 januari

för ledare och professionella inom arbetslivsinriktad rehabilitering samt förebyggande verksamhet.

Dag 1-2: Måndag 17 januari och tisdag 18 januari
Dag 3: Fredag 18 februari
Dag 4: Tisdag 8 mars
Tid: 8.30–16.00

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom.
Viktig information här:
Zoominformation för lösningsfokusutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad med klienter, patienter, deltagare, personal, organisation eller ledarskap inom arbetslivsinriktad rehabilitering och dess försteg.

Du kommer att ges möjlighet att upptäcka och lära mer om hur ett lösningsinriktat förhållningssätt och verktyg kan underlätta ditt arbete, göra det mer effektivt och mer samarbetsinriktat. Lösningsfokus kan direkt appliceras i det vardagliga arbetet vare sig du arbetar inom områden som rör sociala frågor, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, hälso- och sjukvårdsarbete, behandling, personal, ledning, eller annat förändringsarbete. Genom utbildningen följer parallellt ett perspektiv på hur samarbete, på olika sätt, kan utvecklas mellan förbundets parter.


Lösningsfokuserat ledarskap 2021-3 – hösten 2021
OBS! Ändrade datum!

– teamarbete på din egen arbetsplats och i samverkan mellan organisationer

För vem?

Ledare utan personalansvar inom medlemsorganisationerna i Samordningsförbundet Västerås; AF, FK, Region Västmanland, samt Västerås stad.

Antalet deltagare är max 18 personer.

Inga förkunskaper i lösningsfokuserat arbetssätt krävs. Dag 1 i utbildningen fokuserar på grunderna i lösningsfokus.

När?

Dag 1: Måndagen den 22 november
Dag 2: Tisdagen den 7 december
Dag 3: Fredagen den 17 december
Dag 4: Fredag den 22 januari 2022

Tid: Samtliga dagar klockan 8.30-16.00, digitalt via Zoom.

OBS! Dag 1 i utbildningen tar upp grunderna i det lösningsfokuserade arbetssättet. Om du redan deltagit i grundutbildning och behärskar dessa kan du välja att hoppa över dag ett. Mejla oss i så fall efter att du fått ditt välkommenmejl så att vi kan notera detta.

Var? Den digitala plattformen ZOOM

Utbildningen genomförs delvis digitalt via Zoom. Viktig information här:
Zoominformation för lösningsfokusutbildning

Förutsättningen är att Du kan delta samtliga dagar, dvs dag 1-4 alternativt dag 2-4 om Du bestämmer Dig för att ej delta dag 1!

Utbildningen syftar till att skapa en engagerande lärprocess där deltagande ledares erfarenheter och önskningar tas tillvara – för ledarnas egen utveckling av det de önskar. Syftet är också utveckling av det lösningsfokuserade förhållningssättet och tillgång till fler konkreta verktyg direkt användbara i ledarskapet. Det vi gör under utbildningen kan direkt omsättas i vardagen för att öka samarbete och samverkan.

Utbildningen bygger på dialog och reflektion om utvecklingsfrågor från det dagliga arbetet som ledare. Utbildningen ska bidra till utveckling av det egna ledarskapet i dialog med andra ledare inom samordningsförbundens parter. De lösningsfokuserade verktygen förstärker hantverket i goda, utvecklande samtal.