GrönKvist

Releasemingel av digitala GrönKvist
19 maj klockan 9.00-11.00

Fem burkar innehållande mynt och en planta. Ju fler mynt desto större planta.

Du är inbjuden att vara med när vi lanserar webbplatsen gronkvist.nu. Du får information om vad som uppdaterats och hur handledare nu kan certifiera sig för att arbeta med det digitala materialet. Det gamla pappersmaterialet används inte längre. Vi gör också en spännande tillbakablick i GrönKvists historia med röster från handledare och deltagare i nyligen genomförda GrönKvistgrupper.

Mötet sker i ett välplanerat, kreativt Zoomrum och anmälan sker via Simple Signup.

Varmt välkommen!

Förbunden i länets loggor.

Inbjudan och anmälan:


Utbildning för att bli certifierad GrönKvisthandledare

GronKvist logo tillsammans med fem burkar innehållande mynt och en planta. Ju fler mynt desto större planta.

Datum för utbildningen till GrönKvisthandledare:
Dag 1-2: 19 oktober – 20 oktober, klockan 8.30-16.00, fysiskt möte i Västerås

Dag 3: 16 november, klockan 8.30-16.00, digitalt via Zoom

Samt ett handledningstillfälle 3 timmar via Zoom i december 2021 eller
januari 2022, datum bestäms längre fram.

Omedelbart efter de två första utbildningsdagarna kan du börja leda en GrönKvistgrupp i din verksamhet. Så börja gärna redan nu planera för implementering och gruppstart. Information och foldrar för implementering finns på gronkvist.nu. Kontakta oss om du vill samtala om hur det kan gå till.

Anmälan senast den 13 september 2021.

Varmt välkommen
Samordningsförbunden i Västmanland

Inbjudan och anmälan: