GrönKvist


Utbildning för att bli certifierad GrönKvisthandledare

GronKvist logo tillsammans med fem burkar innehållande mynt och en planta. Ju fler mynt desto större planta.

Datum för utbildningen till GrönKvisthandledare:
Dag 1-2: 19 oktober – 20 oktober, klockan 8.30-16.00, fysiskt möte i Västerås

Dag 3: 16 november, klockan 8.30-16.00, digitalt via Zoom

Samt ett handledningstillfälle 3 timmar via Zoom i december 2021 eller
januari 2022, datum bestäms längre fram.

Omedelbart efter de två första utbildningsdagarna kan du börja leda en GrönKvistgrupp i din verksamhet. Så börja gärna redan nu planera för implementering och gruppstart. Information och foldrar för implementering finns på gronkvist.nu. Kontakta oss om du vill samtala om hur det kan gå till.

Anmälan senast den 13 september 2021.

Varmt välkommen
Samordningsförbunden i Västmanland

Inbjudan och anmälan: