GrönKvist


Utbildning för att bli certifierad GrönKvisthandledare 2022

GronKvist logo tillsammans med fem burkar innehållande mynt och en planta. Ju fler mynt desto större planta.

Datum för utbildningen till GrönKvisthandledare:

Dag 1-2: 20-21 oktober 2022, 8.30-16.00
Plats: Elite Stadshotellet Västerås
Dag 3: 11 november 2022, 8.30-16.00
Dag 4 (som är ett handledningstillfälle): 27 januari 2023, 8.30-12.00.

Omedelbart efter de två första utbildningsdagarna kan du börja leda en
GrönKvistgrupp i din verksamhet. Så börja gärna redan nu planera för implementering och gruppstart. Information och foldrar för implementering finns på gronkvist.nu. Kontakta oss om du vill samtala om hur det kan gå till.

Anmälan senast den 11 oktober 2022.

Inbjudan och anmälan

Mer information och anmälan via pdf:en nedan:

Inbjudan till utbildning för att bli certifierad GrönKvisthandledare – start 20-21 oktober 2022 (pdf)

Varmt välkommen
Samordningsförbunden i Västmanland