Kategorier
Nyheter

Samordningsförbundet Västerås är med i NNS regeringsuppdrag

Anna-Lena Bäckvall Hallin har ansvaret för att ta fram material i samarbete med parterna och NNS. Alla insatser finansierade av Samordningsförbundet Västerås ska i framtiden ställa frågor om våld rutinmässigt.

Ta del av rapporten:
Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld – Rapport om NNS och samordningsförbundens deltagande i ett regeringsuppdrag under åren 2019 till 2021 (pdf, ny flik)

Läs gärna mer på
Stoppa Våldet (nnsfinsam.se)

Kontaktinformation till Anna-Lena hittar du under sidan
Organisation – Samordningsförbundet Västerås