Kategorier
Nyheter

Release-mingel av digitala GrönKvist 19 maj, 9.00-11.00

Välkommen att vara med när vi lanserar nya webbplatsen gronkvist.nu!
Du får information om vad som uppdaterats och hur handledare nu kan certifiera sig för att arbeta med det digitala materialet. Vi gör också en spännande tillbakablick i GrönKvists historia med röster från handledare och deltagare i nyligen genomförda GrönKvistgrupper.
GrönKvist är ett program med 7 gruppträffar som hjälper människor att få kontroll över sin ekonomi. Utvärderingar visar signifikant minskning av ekonomisk stress bland deltagarna.

Förbunden i länets logos