Organisation

Organisationsskiss Samordningsförbundet Västerås
2022-05-19

Samordningsförbundet Västerås organisationsskiss. Klicka för att komma till en pdf som beskriver organisationen.
Samordningsförbundet Västerås organisationsskiss (pdf, ny flik)

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av parterna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett av styrelsen fastställd reglemente.

För att planera och genomföra förbundets verksamhet disponerar förbundsstyrelsen en Förbundschef med en tjänstgöring motsvarande en heltid. Förslag till styrelsen angående projektansökan utarbetas av förbundets förbundschef i samråd med utvecklingsgruppen. I utecklingsgruppen ingår tjänstemän på chefsnivå från alla parter.

Styrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett av styrelsen fastställd reglemente. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlemmen förutom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som företräds av tjänstemän.

I styrelsen 2023-2024 ingår följande representanter:

Ordinarie

Ersättare

  • Anna Maria Romelid, Västerås stad
  • Birgitta Åkerberg, Region Västmanland
  • Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen
  • Åsa Brodd, Försäkringskassan

Förbundschef

För att planera och genomföra förbundets verksamhet disponerar förbundsstyrelsen en förbundschef med en tjänstgöring motsvarande en heltid.

Förbundschefen är styrelsens verkställande tjänsteperson. Tjänstepersonen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller projektansökningar och andra utvecklingsinsatser.

Förbundschef för Samordningsförbundet Västerås, Anna Lena Bäckvall Hallin för kontaktinformation se Kontakt.

Utvecklingsgrupp

Projektförslag utarbetas av Förbundschef i samråd med Utvecklingsgruppen efter inkommen ansökan. Utvecklingsgruppen består av minst en (1) tjänsteperson, med beslutsmandat, från respektive huvudman. De utreder bland annat ansökningar till projekt och förbereder därefter underlag till styrelsen. Gruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till styrelsens tjänsteperson vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller projektansökningar.
Utvecklingsgruppen arbetar med övrig utveckling av förbundets verksamhet och tar med sig behov och till gruppen och förankrar frågor i egen organisation.

I Samordningsförbundet Västerås Utvecklingsgrupp ingår följande representanter:

Operativ utvecklingsledare/utvecklare myndighetsgemensamt team

Som stöd till förbundschef finns även en operativ utvecklingsledare som arbetar 50% med att utreda förutsättningar för och för att starta ett myndighetsgemensamt team. I teamet ska en handläggare per part finnas representerad. Det myndighetsgemensamma teamet ska verka rådgivande tillsammans med handläggare och individ, se över samtliga parters ”verktygslåda” samt övriga insatser för att individen ska få rätt stöd och hjälp under sin rehabilitering mot arbete och studier. Teamet ska också verka stödjande och rådgivande in i egen organisation i samverkansärenden samt främja samverkan och samverkande insatser. Parterna ska kunna remittera in individer för konsultation i samverkansbehov.

50% arbetar operativa utvecklingsledaren med att stödja kansliet med övrig utveckling av insatser och strukturer, se vilka samarbeten som saknas och behövs samt tillsammans med parterna ansöka om projektmedel eller andra samarbeten som finns behov av.

Anna-Lena Bäckvall Hallin, operativ utvecklingsledare/utvecklare myndighetsgemensamt team
anna-lena.backvall.hallin@vasteras.se

Arbetsgivarkoordinator/näringslivsutvecklare

Som stöd till förbundschef och förbundets finansierade insatser finns en arbetsgivarkoordinator/näringslivsutvecklare som har till uppgift att tillsammans med parterna och näringslivet hitta matchningsstrukturer för individer inom samordningsförbundets insatser, individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsgivares intresse och möjlighet att arbeta med CSR (corporate social responsibility) samt matcha deras behov av kompetens och ge kunskap om inkluderingsmöjligheter.

Michael Sjöborg, Arbetsgivarkoordinator/näringslivsutvecklare
michael.sjoborg@vasteras.se