Samordningsteam Västerås

From den 1 juli 2016 är verksamheten en tillsvidareverksamhet med Samordningsförbundet Västerås som ägare och Utbildning och Arbetsmarknad, Västerås stad som verksamhetsutförare.

Kontaktperson

Avdelningschef
Annie Ralgård
annie.ralgard@vasteras.se
021-39 11 06

Samordningsteam Västerås logga, ett kugghjul med fyra färger.
Samordningsteam Västerås logga

Vad är Samordningsteam Västerås?

Samordningsteamet är en tillsvidareverksamhet sedan 1 juli 2016 med Samordningsförbundet Västerås som ägare (samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad) och Utbildning och Arbetsmarknad, Västerås stad som verksamhetsutförare.

Samordningsteamet ska stödja arbetssökande med behov av samordnade insatser, så att de kan nå eller komma närmare en egenförsörjning genom arbete.

”Alla våra aktiviteter och insatser utgår ifrån individens förmåga och förutsättningar. Det gör vi genom att sätta individens fokus i fokus.”

Samordningsteamet består av 1 avdelningschef, 4 arbetskonsulenter, 1 arbetskonsulent/socionom, 1 arbetsterapeut och 2 arbetsförmedlare. Varje konsulent arbetar med ca 20 personer och ansvarar för huvudprocessen utifrån metoderna Case Management och Supported Employment (SE).

Vad gör Samordningsteamet?

Samordningsteamet har ett löpande individuellt intag av arbetssökande, individuell planering och utformade insatser/aktiviteter utifrån metoderna Case Management och Supported Employment. Tid för deltagande i insatsen är max 12 månader.

Varje arbetssökande har sin egen kontaktperson under deltagandet i insatsen. Kontaktpersonen arbetar med den arbetssökande utifrån metoden Case Management. Det innebär för den arbetssökande att den har en och samma kontakt under hela dennes deltagande i Samordningsteamet. De upprättar tillsammans en skriftlig handlingsplan som ligger till grund för den arbetssökandes aktiviteter/insatser. Det är även kontaktpersonen som stödjer den arbetssökande i kontakter med myndigheter och deltar i aktuella samverkansmöten.

För de arbetssökande som påbörjar arbetsplatsförlagd aktivitet kommer stödet utformas utifrån metoden Supported Employment . Det innebär för den arbetssökande att konsulenten även arbetar sida vid sida med hen under en tid på praktikplatsen, för att sedan trappa ned stödet successivt och upphör helt när den arbetssökande kan utföra arbetsuppgifterna självständigt. Det innebär att Samordningsteamet kontinuerligt jobbar på att skapa goda relationer och ett brett kontaktnät med näringslivet.

Målet är alltid att komma i egen försörjning, men vägen dit kan vara olika för olika individer. I samordningsteamet erbjuds aktiviteter/insatser för den arbetssökande att delta i utifrån behov och önskemål. Dessa kan vara både individuella och i grupp beroende på innehåll och aktuell efterfrågan. Exempel på detta är hälsofrämjande aktiviteter, kurs i privatekonomi (exempelvis GrönKvist – gronkvist.nu), arbetsmarknadskunskap, yrkesinformation, studieinformation, studiebesök och vägledning.

Vid deltagande i dessa aktiviteter/insatser kan den arbetssökande få träffa fler medarbetare från teamet, men planeringen mot arbete sker med utsedd kontaktperson. Den arbetssökande får stöd av sin kontaktperson under hela processen.

Målet med verksamheten är att de arbetssökande ska göra stegförflyttningar mot arbete och självförsörjning samt öka sin hälsa.

Behovstrappa för rehabilitering.
Behovstrappa för rehabilitering.

Vem får ta del av insatsen och hur?

Ansökan till teamet

Respektive myndighet tillsammans med den arbetssökande ansöker skriftligt till teamet, enligt följande kriterier för remittering.

  • Den arbetssökande är folkbokförd inom Västerås kommun.
  • Ordinarie insatser räcker inte till enligt bedömning.
  • Den arbetssökande har ett behov av samordnat stöd av minst två aktörer för att komma tillbaka i arbete.
  • Myndigheten bedömer att den arbetssökande kan komma närmare arbete eller studier inom 12 månader.
  • Det ska finnas en vilja till förändringsarbete hos den arbetssökande

Samordningsteamet har mandat att godkänna eller avslå att den arbetssökande skrivs in i verksamheten. Avslag görs skriftligt till berörd remittent.

Ansökan lämnas/skickas till:
Samordningsteam Västerås
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Utbildning och Arbetsmarknad
721 87 Västerås

För ytterligare information om verksamheten innan ansökan skickas, erbjuder vi möjlighet att;

  • För presumtiva deltagare: boka in informationsmöten på distans (teams eller telefon) på cirka 15 minuter där vi kort informerar om verksamheten och svarar för frågor.
  • För remittent: att samråda med teamet inför en ansökan skickas eller informationsmöte bokas.

Hör av dig till oss via vårt gemensamma telefonnummer eller kontakta oss direkt, se kontaktlista.

Kontaktlista

Gemensamt telefonnummer: 021-39 74 20

NamnTelefonE-post
Malin Lindholm021-39 74 41malin.lindholm@vasteras.se
Madeleine Ståhl021-39 13 46madeleine.stahl@vasteras.se
Adam Merivirta021-39 11 25adam.merivirta@vasteras.se
Ayse Wikerdal021-39 44 50ayse.wikerdal@vasteras.se
Helén Sandberg021-39 37 95helen.sandberg@vasteras.se
Eva Fredin021-39 74 38eva.fredin@vasteras.se
Carolina Hedin021-39 25 34carolina.hedin@vasteras.se

Dokument

2020-2022

2016-2020