Insatser i samverkan

Individens fokus i fokus

I all verksamhet som förbundet stödjer syftar till att deltagarna ska få det samlade stödet de behöver i sin rehabilitering mot egen försörjning.

Genom en ökad grad av samarbete mellan professionella från de olika myndigheterna i Västerås stad och ett brett utbud av insatser och aktiviteter kan personerna får just det stöd de behöver – rätt insats i rätt tid – med Individens fokus i fokus.


Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.


Pågående insatser

Pågående insatser presenteras under egna sidor: