Kategorier
Nyheter

Nyhetsbrev 2 – höstens aktiviteter

Mycket är på gång under hösten 2022.

Tillsammansveckan genomförs den 10-14 oktober 2022. Det är ett fantastiskt program som belyser många viktiga aspekter av psykisk hälsa och blandar perspektivet från anhörig med egen upplevda berättelser. Se programmet här: Tillsammansveckan 2022

Läs om alla höstens aktiviteter i Samordningsförbundet Västerås senaste nyhetsbrev:

Kategorier
Nyheter

Nyhetsbrev – Välkommen till Almedalen

Hjärtligt välkommen till Samordningsförbundet Västerås nyhetsbrev.

Välkommen den 6 juli till Donnerska Huset i Visby – ”Förebygga ungas utanförskap”

3-7 juli drar Almedalsveckan igång med full kraft och 6 juli
är Samordningsförbundet Västerås med och berättar om två insatser som förbundet finansierar för att förebygga ungas utanförskap.

Läs mer i pdf:en nedan:

Kategorier
Nyheter

Samordningsförbundet Västerås är med i NNS regeringsuppdrag

Anna-Lena Bäckvall Hallin har ansvaret för att ta fram material i samarbete med parterna och NNS. Alla insatser finansierade av Samordningsförbundet Västerås ska i framtiden ställa frågor om våld rutinmässigt.

Ta del av rapporten:
Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld – Rapport om NNS och samordningsförbundens deltagande i ett regeringsuppdrag under åren 2019 till 2021 (pdf, ny flik)

Läs gärna mer på
Stoppa Våldet (nnsfinsam.se)

Kontaktinformation till Anna-Lena hittar du under sidan
Organisation – Samordningsförbundet Västerås